Köpvillkor

Köpinformation

Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till din registrerade e-postadress. Beställda produkter förblir Uromastyx egendom till dess de till fullo är betalda.

Din order kommer att skickas från vårt lager i Marieholm. Ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss. Om du upptäcker eventuella felaktigheter på din order är det därför viktigt att du omgående kontaktar vår kundservice för att om möjligt ändra din order. Maila till info@uromastyx.se.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

Priser

Samtliga priser anges inklusive moms. Frakt tillkommer på beställningar under 1 500 kr, om inget annat anges. Det totala priset inkl. frakt framgår i kassan. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Betalsätt

Swish
Betalning via Swish görs direkt i kassan vid beställning. När betalningen är registrerad hos oss skickas ordern.

Bankgiro
Betalning via bankgiro görs till BG 5186-8784 och ordernummer ska uppges som betalreferens. När betalningen är registrerad hos oss skickas ordern.

Presentkort
Ange koden på ditt presentkort i kassan.

Leveransinformation

På beställningar under 1 500 kr tillkommer 79 kr i frakt, beställningar på minst 1 500 kr skickas fraktfritt. Korrekt fraktkostnad redovisas i kassan. Samtliga beställningar skickas med PostNords spårbara försändelser.

Normal leveranstid är 2-3 dagar. Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden får du i samband med orderbekräftelsen, alternativt i efterhand via separat mail. Du har då givetvis rätt att avstå, alternativt ändra din beställning. Vi kan inte erbjuda någon ersättning på grund av en leveransförsening.

Vi står för transportrisken när vi skickar något till dig, vilket innebär att vi kostnadsfritt ersätter dig med en ny vara vid uppkommen fraktskada eller förlust av försändelse. Vid en eventuell retur till oss står du som kund för transportrisken.

För ej utlösta paket debiterar vi dig 195 kr för uppkomna omkostnader. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till utlämningsstället.

Leverans sker till PostNords närmaste utlämningsställe, du blir aviserad när försändelsen finns att hämta. Försändelse-id för att kunna spåra försändelsen skickas till din e-post i samband med att försändelsen lämnar vårt lager.

Transportskador och felexpediering

Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället måste detta anmälas omgående till vår kundtjänst. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi anmäla transportskadan till PostNord inom 1-3 dagar. Vi behöver därför din anmälan inom denna tid. Vi kommer att ombesörja en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du påpekar detta vid mottagandet av paketet. För att reklamationen mot PostNord ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget och adresslappen som kom med den fraktskadade försändelsen.

En beställning som är felaktigt expedierad behöver du anmäla snarast möjligt till vår kundjänst. Maila till info@uromastyx.se.

Force Majeure

Uromastyx är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar Uromastyx fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Garanti

MV-lampor och HID-lampor från Reptech har 3 månaders garanti, gäller från inköpsdatum.

Presentkort

Presentkort är giltigt i två (2) år från inköpsdatum. Datumet framgår på presentkortet. Presentkortets hela summa ska användas vid ett och samma köptillfälle. Värdet på presentkortet kan inte lösas in mot pengar. Köp av presentkort kan inte returneras.

Väljer du att lämna returnera en vara/varor som är betalt med ett presentkort sker din återbetalning i form av ett nytt presentkort.

Presentkortet är en värdehandling som vi ber dig vara rädd om. Uromastyx Handelsbolag kan inte hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för borttappade eller stulna presentkort.

Ångerrätt och Öppet köp

Hos oss har du alltid 14 dagars ångerrätt (Öppet köp) från det att du tagit emot varan. Utnyttjande av ångerrätten förutsätter att varan är oanvänd och oskadd. Om varan levereras i en förpackning som inte går att öppna utan att skada förpackningen så har du som konsument rätt att öppna förpackningen för att granska din vara, utan att din returrätt förbrukas. Uromastyx förbehåller sig dock rätten att göra ett avdrag på återbetalningsbeloppet motsvarande det värde som varans värde minskat med till följd av att varan hanterats i större omfattning än vad som är tillåtet enligt lag (dvs. varan kan inte längre anses vara oanvänd/oskadd) och/eller förpackningen tillfogats större skada än vad som situationen krävt vid öppnandet av förpackningen. Kontakta oss om du önskar utnyttja din ångerrätt, innan du skickar tillbaka din vara. Tänk på att du står för fraktkostnaden och risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Se därför till att varan är väl förpackad. I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finnes, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick. När din vara blivit mottagen av oss och din retur behandlas återbetalar vi kostnaden för produkten, eventuell fraktkostnad återbetalas ej. Uromastyx kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Sekretess, personuppgifter och marknadsföring

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning samt vid tecknande av försäkring.
Personuppgiftsansvarig är vi, Uromastyx Handelsbolag, org. nr. 969778-8579, Sibbarpsvägen 30, 241 71 Marieholm, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att du kan bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, sms, postala utskick eller på andra sätt. Uromastyx strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Uromastyx åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst.

Kontakt och övrig information

Beröm eller klagomål tas tacksamt emot via vår kundtjänst. Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till bästa möjliga lösning på det inträffade. Vid en eventuell tvist hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) följer vi alltid den rekommendation som ges av ARN. Konsumentköplagen (KKL) samt Distanshandelslagen (DHL) är tvingande lagar vi som återförsäljare arbetar efter. Våra köpvillkor är komplement till dessa bägge lagar. Lagen om alternativ tvistlösning gör det även möjligt att, utöver Allmänna Reklamationsnämnden, vända sig till EU:s gemensamma tvistlösningssida där du som konsument kan skicka in klagomål och enas om en lösning med näringsidkaren, http://ec.europa.eu/odr.
Länkar på uromastyx.se möjliggör att du också lämnar denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Uromastyx och Uromastyx bär således ingen som helst ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Vårt huvudkontor är beläget på följande adress:
Uromastyx Handelsbolag
Sibbarpsvägen 30
241 71 Marieholm